Tarieven

We maken een onderscheid tussen 3 groepen van gebruikers, met aparte tarieven.

A. Verminderd tarief

 • Organisaties van Stad Mechelen
 • Stedelijke adviesraden
 • Socio-culturele verenigingen, met erkenning door de stad als actieve socioculturele vereniging
 • Politieke partijen
 • Mechelse scholen voor activiteiten binnen de schoolse werking

B. Marktconform tarief

 • Verenigingen, zonder erkenning door de stad als socioculturele vereniging
 • Scholen niet gelegen op het grondgebied van de stad Mechelen.
 • Natuurlijke personen, waarbij de activiteit een culturele insteek heeft

C. Commercieel tarief

 • Nijverheids- en/of handelsinstellingen
 • Inrichtingen en/of instellingen die een winstgevend karakter uitoefenen
 • Inrichtingen die een rechtstreekse of onrechtstreekse verkooppromotie tot doel hebben
 • Natuurlijke personen, waarbij de activiteit geen culturele insteek heeft