Privacyverklaring

Informatie op de website

De website van Cultuurcentrum Mechelen wordt met uiterste zorg samengesteld en Cultuurcentrum Mechelen streeft ernaar om volledige, correcte en actuele informatie op de website te plaatsen.

Cultuurcentrum Mechelen kan echter geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de inhoud van de website of voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Indien er onjuiste of onvolledige informatie op de website staat, kan je ons daarvan steeds op de hoogte brengen.Cultuurcentrum Mechelen zal proberen deze fouten op de website zo snel mogelijk te verbeteren.

Cultuurcentrum Mechelen heeft het recht om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Informatie bij GASTEN

Cultuurcentrum Mechelen is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor de informatie van de voorstellingen bij GASTEN. Dit zijn gegevens die ons door derden zijn doorgegeven.

Hyperlinks

Cultuurcentrum Mechelen is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze sites.

Persoonsgegevens

Je kan je via de website van Cultuurcentrum Mechelen inschrijven om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen. De gegevens die via deze weg verzameld worden, worden gebruikt om je op de hoogte te houden van de voorstellingen en nieuwsberichten van Cultuurcentrum Mechelen.

Cultuurcentrum Mechelen geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve als dit wettelijk verplicht is.

Je hebt het recht om je gegevens op te vragen, te wijzigen of te schrappen.