Missie

Cultuurcentrum Mechelen is een artistiek huis met stevige funderingen in de stad en regio. Het is een culturele ontmoetingsplek waar nieuwsgierige bezoekers een aangename tijd kunnen beleven.

Met een breed en divers aanbod willen we eerst en vooral mensen beroeren, begeesteren, verbinden, confronteren, ontroeren, doen lachen, over generaties en over stadsgrenzen heen. We willen mensen verrassen en hen nieuwe dingen laten ontdekken

We kijken over de muren van het eigen huis en zetten onze deuren en vensters wijd open voor artistieke invloeden van buitenaf. We geloven in de kracht van het samen doen, van (maatschappelijke) verbinding, samen succesvol zijn. 

De eerstkomende jaren creëren we binnen het breed en divers artistiek aanbod meer ruimte voor verandering en vernieuwing met een duurzame impact. We zoeken naar frisse concepten en trachten zelf nieuwe formats te ontwikkelen op maat van de stad en nemen een start met anders programmeren.

In dialoog en allerlei vormen van inspraak en participatie streven  we ernaar elkaar beter te begrijpen. Op deze manier toetsen we ons permanent aan de samenleving. Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor cultuur is meer dan ooit een uitdaging. Daarom is ons engagement niet vrijblijvend.