Tot onze grote spijt

Johan Terryn

"Ge moet u dat voorstellen : ge loopt over een strand, 
ge zijt helemaal alleen, 
gesteld op uw eigen gezelschap, 
het is tegen de middag, de zon schijnt hard ook al is het februari, 
ge zijt de klif afgedaald om te gaan lezen, 
ge loopt langs de kliffen naar het plekje waar ge altijd komt liggen 
en lap: daar ligt ineens op uw pad een dolfijn. 
Wat zoudt gij doen? 
Want ineens zijt ge niet meer alleen op dat strand. 
Ineens is daar een ander leven… in dode vorm weliswaar… 
een ander verhaal dat uw pad kruist." 

Op zoek naar wat het gevoel spijt in zijn leven komt doen, kruisen vele verhalen en een dode dolfijn het pad van Johan Terryn. Elkeen vertelt hem over zijn of haar grote spijt. Elkeen is op zoek naar een manier om de spijt te verteren. Behalve die dode dolfijn dan, die ligt daar maar wat te rotten.

Tot Onze Grote Spijt, de nieuwe voorstelling van Johan Terryn, is een wonderlijke reis doorheen het spijtverteringsstelsel. Een geestige conférence over dat éne gevoel dat we allemaal kennen en liefst niet willen hebben op ons sterfbed: spijt.

Tot onze Grote Spijt werd gecreëerd in De Studio in Antwerpen (8-10 dec 2022) en gaat in première op 17 oktober 2023. 

Een organisatie van Live Comedy i.s.m. Cultuurcentrum Mechelen

Tekst, spel en vormgeving: Johan Terryn 
Coaching: Randall Casaer
Licht: Pieter Van Leuven
Muziek: Robbe Petitjean
Portret : Gwen Vanderstraeten

met de steun van De Studio en Sabam for Culture.

 

 

Lees meer