Rouw: roeien met twee riemen

Lezing van Johan Maes

We gaan er nog te veel van uit dat rouw rechtlijnig verloopt in de richting van de verwerking van een verlies waarbij alles dan een plaats krijgt. En dat liefst in zo kort mogelijke tijd! Nieuwe rouwmodellen echter leggen de focus op “coping” waarbij men tracht de stress die ingrijpend verlies veroorzaakt te herleiden naar een meer draaglijk niveau doorheen de levensloop. Centraal staat het vermogen om te kunnen moduleren of heen en weer te bewegen tussen verlies en herstel. Verlies confronteert ons echter met de eindigheid van het leven maar “we zijn toch ook wat we hebben verloren”.

Johan Maes. Werkt al meer dan 25 jaar als rouwtherapeut in eigen praktijk. Is als docent verbonden aan het Postgraduaat Rouw-en Verliesconsulent aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Schreef en werkte mee aan tal van publicaties over rouw. Onlangs verscheen zijn eerste roman “Het Lazaruseffect”, over de impact van traumatisch verlies op een gezin en een interessante kennismaking met rouwtherapie.
Lees meer