PAST >| ORALE

Zefiro Torna & SEADS network

De transdisciplinaire voorstelling PAST >I ORALE, een samenwerking tussen Zefiro Torna en SEADS, linkt Beethoven aan het thema natuur versus mens, maatschappij en wetenschap. Filosofische leidraad is het vooruitgangsoptimisme weerspiegeld in diens allegorische ballet ‘Die Geschöpfe des Prometheus’. Daarin brengt een titaan het vuur naar de aarde om de mens te bevrijden van het dictaat van de goden. Wetenschap en kunst leiden er tot een nieuwe moraal.

Een gelijkaardig toekomstdenken kenmerkt het DNA van SEADS (Space Ecologies Art & Design), een internationaal netwerk van kunstenaars, wetenschappers, ingenieurs en activisten. Deze nieuwe zelfbewuste generatie legt de nadruk op een toenemende psychische verbondenheid van alle mensen, gesteund door geavanceerde communicatiemiddelen en een verdere computerisering van de maatschappij.

PAST >I ORALE is ontworpen als een utopisch ecosysteem waarbij de mens, micro-organismen en technologie een symbiotische relatie aangaan. Muzikale motieven uit Beethovens befaamde Zesde ‘Pastorale’ Symfonie vormen de bouwstenen van nieuwe composities. Liederen uit de cyclus ‘An die ferne Geliebte’ of fragmenten uit de 5de Cellosonate muteren en worden vergezeld van ambient music, geluidskunst, spoken word en alternatieve popmuziek.

Klank geeft vorm aan een ecologie van microscopische levensvormen: geluidsfrequenties en muzikale patronen beïnvloeden de condities waarbinnen deze levende materie zich bevindt. Via microscopische
beeldcaptatie en projectie wordt deze verborgen wereld zichtbaar voor publiek en performers. Het resultaat is een zonderlinge biotoop waarbij hybride klanken de toehoorder/schouwer ‘im glückliche Fahrt’ transporteren naar een nieuwe tijd en ruimte.

CREDITS
Zefiro Torna
Birsen Uçar (Hydrogen Sea) zang, tekst, spoken word
Mathis Van Cleynenbreugel zang, hoorn
Jasmijn Lootens cello, electronics
Pak Yan Lau toy piano, electronics, trash synths
Frederik Croene piano démécanisé
Jurgen De bruyn romantische gitaar, mandoline, luit, electronics

Roel Das geluidstechniek
Jean-Lou Caglar lichtdesign
Jurgen De bruyn concept muzikale leiding

SEADS network
Pieter Steyaert (BE) installatie & visuals

BTHVN ‘shards’
nieuwe muziek gebaseerd op motieven uit Symfonie nr.6 in F ‘Pastorale’, liedcyclus ‘An die ferne Geliebte’, ‘Cellosonate nr.5’ en ‘Meeresstille’ – arrangementen Hydrogen Sea songs

in coproductie met Concertgebouw Brugge, LUNALIA, CC Strombeek en GC

Lees meer