Entartete Musik

Entartete Musik is een concertreeks van Cultuurcentrum Mechelen in samenwerking met Kazerne Dossin over muziek die door het naziregime als verderfelijk of ontaard werd bestempeld. De reeks kadert in de tentoonstelling Fake Images in Kazerne Dossin.

Bij deze concertreeks hoort ook een boek met verschillende bijdragen over het thema, een toelichting bij elk programma en een cd. Het boek kost 25 euro, maar is gratis voor wie tickets koopt voor 5 verschillende concerten.

Koop een bundel van 5 of 6 concerten met gratis boek hier.

Koop het boek hier.