Elena Peeters

Bidboek

Wanneer beslist iemand dat een last te zwaar wordt om alleen te dragen? Wanneer raapt iemand de moed bij elkaar om in de vorm van pen en papier iets achter te laten in een boek? Hoe beantwoordt een boek aan het lijden van anderen? En wat betekent het om te geloven, in een tijd waarin individualisme hoogtij viert?

In de basiliek van Tongeren, aan het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-Oorzaak-Onzer-Blijdschap, ligt een blanco boek. In dat boek kunnen mensen iets schrijven; smeekbedes, uitingen van hoop, dankbetuigingen. Iedere zondag wordt in de mis een speciaal moment genomen om te bidden voor wat er de afgelopen week in het boek is geschreven.

Elena werd door MoMeNT uitgenodigd om een voorstelling te maken rond dit intentieboek. Na haar voettocht naar Rome en haar bezoek aan Amerikaanse terdoodveroordeelden, krijgt haar fascinatie voor de menselijke zoektocht naar God een vervolg. Aan de flarden van levens, vragen en bedenkingen die ze leest in het boek, voegt ze haar eigen stem toe.

“Het zoeken naar houvast, de laatste strohalm, de dank die geschreven en vertaald wordt langs eigen situaties en zo dat zoeken tastbaar en voelbaar maakt en gelovig of niet binnen de sfeer van een kerk confronterend werkt.” Publieksreactie

Credits
Tekst en spel: Elena Peeters
Geluidsontwerp en techniek: Adriaan Severins
Scenografie en lichtontwerp: Tim Clement
Coach: Suzanne Grotenhuis
Beeld: Assia Bert
Affichebeeld: Noortje Palmers
Affiche: Pieter Nyssen
Co-productie: SLAK en MoMeNT
Met steun van Literatuur Vlaanderen
Met dank aan de Kerkfabriek, Luc Vanmaercke en het MartHa!tentatief

https://gewoonslak.be/Bidboek 

 

Lees meer