Alexander Vantournhout / not standing

Through the Grapevine

Through the Grapevine is een eigenzinnige pas de deux tussen twee mannen. Performers Alexander Vantournhout en Axel Guérin tonen hun lichamen, ontdaan van elke franje. Ze zijn getraind maar zeker niet perfect en proberen ook niet te overtuigen met virtuoze bewegingen.
De zevende voorstelling van Vantournhout bouwt qua thematiek tot op zekere hoogte verder op ANECKXANDER (2015). Het lichaam wordt opnieuw gepresenteerd in een zeer pure vorm en de voorstelling focust verder op het creatief, kinetisch potentieel van fysieke beperkingen: een thematiek die als rode draad doorheen zijn oeuvre terug te vinden is.
Gaandeweg botsen de atletische lichamen op fysieke grenzen. De performers zoeken met veel inspanning en concentratie samen naar balans, evenwicht en harmonie zonder daarbij ook humor te schuwen. Door een ononderbroken wederzijds contact ontspint de verwevenheid tussen aanraken en aangeraakt worden zich als de basismelodie van de voorstelling.
Creatie en uitvoering: Axel Guérin, Alexander Vantournhout
Artistieke assistentie: Rudi Laermans
Geluidsontwerp en arrangementen: Andrea Belfi
I.s.m. NONA
Lees meer