The Seduction of The Bureaucrat

Van 15 maart tot 4 juni 2023
woensdag tot zondag |13:00 tot 18:00
De Garage 

Tickets

Scroll down for the English version 
Een tentoonstelling en reeks publieke gesprekken over de (onwaarschijnlijke) relatie tussen kunst en bureaucratie.


De kunstenaar en de ambtenaar staan ver van elkaar, elk in hun eigen biotoop: het atelier en het kantoor. Creativiteit strookt doorgaans niet met formulieren, procedures en protocollen. Toch komen kunstenaars onvermijdelijk in aanraking met bureaucratie. Hoe kijken ze daarnaar,
en hoe gaan ze ermee om in hun werk? Spelen kafkaëske toestanden zich nog steeds af in schimmige achterkamers en stoffige archieven, of ziet de kantoorruimte van vandaag er anders uit? Welke rol speelt digitale infrastructuur? Wat betekenen Bartleby’s bekende woorden “I would
prefer not to” binnen een hedendaags arbeidsethos van quiet quitting, bore- en burn-out? Houdt creativiteit nog wel steek in een land waar zelfs boekhouden creatief is? Is het aan de kunstenaar om de bureaucraat te versieren, of kan die zelf moeilijk aan de bureaucratische verleiding weerstaan?

Met Apparatus 22, Jan Banning, Deborah Bowmann, AA Bronson, Tiago Duarte, Anna Bella Geiger, Sarah Hendrickx, LAb[au], Ariane Loze, Wesley Meuris, Office for Joint Administrative Intelligence, Vijai Patchineelam, Lieven Segers, Pilvi Takala, Axel van der Kraan, Herman Van Ingelgem, Philippe Van Wolputte en Vermeir & Heiremans.

Curator Pieter Vermeulen
Pieter Vermeulen is kunstcriticus en curator. Als docent is hij verbonden aan PXL-MAD School of Arts in Hasselt en Sint Lucas Antwerpen.


An exhibition and series of public talks about the (unlikely) relationship between art and bureaucracy.

The artist and the civil servant are far apart, each in their own biotope: the studio and the office. Creativity is usually not consistent with forms, procedures and protocols. Yet artists inevitably encounter bureaucracy.
How do they look at it, and how do they deal with it in their work? Do Kafkaesque situations still occur in shadowy back rooms and dusty archives, or does today’s office space look different? What role does digital
infrastructure play? What do Bartleby’s famous words “I would prefer not to” mean within a contemporary work ethic of quiet quitting, bore- and burnout? Does creativity still make sense in a country where even accounting is creative? Is it up to the artist to seduce the bureaucrat,
or can they hardly resist the bureaucratic temptation themselves?

Apparatus 22, Jan Banning, Deborah Bowmann, AA Bronson, Tiago Duarte, Anna Bella Geiger, Sara Hendrickx, LAb[au], Ariane Loze, Wesley Meuris, Office for Joint Administrative Intelligence, Vijai Patchineelam, Lieven Segers, Pilvi Takala, Axel van der Kraan, Herman Van Ingelgem, Philippe Van Wolputte en Vermeir & Heiremans.

Curator Pieter Vermeulen

Pieter Vermeulen is an art critic and curator. As a lecturer, he is affiliated to PXL-MAD School of Arts in Hasselt and St Lucas School of Arts Antwerp.