Kaat Van Doren

Van 21 januari tot en met 26 februari 2023
woensdag tot zaterdag | 8:30 tot 13:30
zondag | 8:30 tot 16:00
De Garage

Tickets

Het werk van Kaat Van Doren wordt ondermeer bepaald door de inval van het licht. Dit is in de tentoonstellingsruimte optimaal in de vroege voormiddag. Daarom is De Garage uitzonderlijk geopend vanaf 8u30.
Een deel van de expo is work in progess. De kunstenaar zal dan ook op woensdagvoormiddag in de ruimte werken en bezoekers te woord staan.


In haar artistieke praktijk gaat Kaat Van Doren een dialoog aan met de zon. Haar werk suggereert een post-romantische, sublieme maar kritische beleving van de zon en is tegelijk een metafoor voor de onderlinge afhankelijkheid van mens en natuur. Daarnaast werpt het ecologische en existentiële vragen op.

De sublieme gloed van het zonlicht staat in tegenspraak met beelden van dieporanje nevels als gevolg van luchtvervuiling en bosbranden. De verleidelijke schoonheid van het bitumen waarmee Van Doren werkt, staat dan weer in contrast met de vervuilende aardolie waaruit het gewonnen wordt. De mens romantiseert de natuur, maar bedreigt haar ook – een ambigue relatie. In deze romantische paradox schuilt een krachtige dynamiek, die reflecties en inzichten tot stand kan brengen.

Met zonlicht als primair materiaal leidt de kunstenaar ons van het natuurlijke naar het artificiële, van donker naar licht, van bitumen naar zon, van Miroir Noir naar Golden Hour – en weer terug. Als een cyclus van constante verandering, vergankelijkheid, ongrijpbaarheid en hoop. Een ode aan de feitelijkheid van onzekerheid, en aan de voorwaardelijke wilskracht van de natuur.

Curator Tamara Beheydt
http://www.kaatvandoren.com/