Het nieuwe geniaal

Rozette Goovaerts

16 oktober 2021 tot 9 januari 2022
Open van woensdag tot en met zondag, 13:00 - 18:00
CCM - Tentoonstellingszalen

Naar aanleiding van haar 10de verjaardag nodigt Studio Borgerstein curator Pierre Muylle uit. In de expo Het nieuwe geniaal wordt de taal van het kunstenaarschap gevierd en zien we objecten die fundamenteel verschillen, maar toch met elkaar communiceren. 

Wanneer we het denken enkel begrijpen als een cerebrale bezigheid, is ‘dat denken’ voor kunstenaars met een verstandelijke beperking vaak uitgesloten. Maar het denken gebeurt niet enkel door de hersenen. Ook de handen kunnen denken, ook de verbeelding is een vorm van denken. En daar munten veel kunstenaars met een verstandelijke beperking nu net in uit. Daar ligt de ontmoetingsplaats met de hedendaagse kunstenaars die met open mond meestappen in de geniale vondsten en vindingrijke vanzelfsprekendheid van de verbeelding. Dit vormt de rode draad voor deze tentoonstelling.
Rond een centrale installatie ontwikkelt de expositie zich door de aanpalende zalen. Elke zaal brengt werken samen die deel uitmaken van een zelfde bloedgroep, die een gelijkaardige verbeeldingswereld voeden.   

Cultuurcentrum Mechelen i.s.m. Studio Borgerstein