Draw, Damned, Draw | samengesteld door Marit Rombouts4 tot 26 februari 2023

Woensdag tot zondag | 13:00 - 18:00
CCM - Tentoonstellingszalen
Toegang gratis

Opening: zaterdag 4 februari 2023 om 13u

Tekenen is een universeel visueel communicatiemiddel voor ideeën, gedachten en abstracte concepten, los van discipline of domein. Het is een primair uitdrukkingsmiddel. Het is het medium bij uitstek om vrij gevoelens en gedachten visueel vorm te geven. Tekenen en de tekening zijn de laatste decennia uitgegroeid tot volwaardige autonome artistieke media.

De tekening vervult niet langer een ondergeschikte rol in het scheppingsproces van een kunstwerk of creatie. Mogelijkheden zijn ongelimiteerd. Grenzen zijn vaag. Het medium tekenen is bijzonder veelzijdig, het is flexibel en laat toe het leven ongecompliceerd te registreren en vanuit steeds nieuwe invalshoeken en perspectieven te onderzoeken.

Het is het expressiemiddel bij uitstek om uitdrukking te geven aan een idee over de werkelijkheid. Tekenen is evengoed een manier van denken, een spoor dat eveneens toelaat te registreren, te noteren. Het medium is zowel subjectief als objectief, het kan zowel eenvoudig als complex zijn, direct, spontaan, beweeglijk, sensitief, doordacht, constructief, beschrijvend, fantasierijk, ...

In deze tentoonstelling is een selectie werken te zien van leerlingen uit het atelier van Marit Rombouts die al meer dan dertig jaar docent Tekenen is in de Academie Mechelen.

Met werken van: Anzhela Avagyan, Sarah Benn, MariePaul Broothaerts, Trees De Bruyne, Hilde Decrem, Stijn Everaert, Greet Gemis, Marijke Goovaerts, Frie Leemans, Catherine Lijssens, Daniëlle Raspé, Elisa Masschelein, Jean-Pierre Missorten, Roel Scheys, Myriam Selleslagh, Jef Sterckx, Greet Van Autgaerden, Nancy Van Beersel, Roger Vanden Brandt, Lin Van den Broeck, Chris Vanderstraeten, Dirk Vanmassenhove.

I.s.m. Academie Mechelen