Carate Urio Orchestra

Jazz XS

Rietblazer Joachim Badenhorst is een van de meest opmerke¬lijke persoon¬lijk¬heden in het hedendaagse Belgische jazzland¬schap. Of hij nu solo werkt of binnen een van de vele al dan niet interna¬ti¬o¬nale constel¬la¬ties waarin hij actief is, hij blijft een rusteloze avontu¬rier en een wonder¬lijke verteller. Bij ons is hij ondertussen kind aan huis. Carate Urio Orchestra is Badenhorsts uitlaat¬klep om als singer-songwriter in groeps¬ver¬band filmisch-experi¬men¬tele noise en postrock te combineren met jazz en impro. Zoiets.
Na een vrucht¬bare periode van vijf jaar en vier albums – twee ervan werden opgenomen in nona – was het even stil rond de groep, maar nu komt hij terug in een nieuwe interna¬ti¬o¬nale bezetting. Met veel nieuw gecompo¬neerde muziek en goesting.
Lees meer